[1] Objektívny Zmysel Života ~ reprodukcia

Autor: tom trnik | 17.10.2015 o 17:09 | (upravené 23.7.2019 o 13:29) Karma článku: 3,39 | Prečítané:  1957x

Pamätáte si na ten nepríjemný pocit, keď ste si prvý krát uvedomili, že raz umriete? Aj Vám vtedy napadla otázka "Aký ma potom život zmysel?

(Foto Ch.D. Wikipedia) klik na článok: Život vznikol v póroch chladnúcej lávy(Foto Ch.D. Wikipedia) klik na článok: Život vznikol v póroch chladnúcej lávy (grafika Tom Trník)


Keď som si prvý krát uvedomil, že aj ja raz umriem, bol to pre mňa riadny šok ‒ celý môj život sa mi vtedy prevrátil naruby. Uspokojivá odpoveď na otázku "Aký ma potom život zmysel, keď všetko čo ste sa naučili, čo ste zažili, sa rozplynie v čase, ako slzy v daždi?" dlho neprichádzala. Dnes si myslím, že už je možné na ňu uspokojivo odpovedať.


V tomto článku sa pokúsim objektívne a možno aj definitívne zodpovedať "večnú" otázku: 
Čo je objektívnym zmyslom života (ďalej použijem aj skratku ZŽ).

Možno Vám práve teraz napadlo,  ako sa dá objektívne hovoriť o zmysle života, keď je to pre mnohých nanajvýš subjektívna záležitosť, o ktorej sa nediskutuje, ale sa žije;) K napísaniu tejto eseje ma inšpiroval Stephen Hawking  a jeho dokument (veľký plán) o zmysle života, ktorý ZZ nielen žije, ale aj o ňom diskutuje.

TiME to WRiTETiME to WRiTE (text a grafika Tom Trník)

 

"Niekto mi raz povedal, že zmyslom nie je ani tak cieľ, ale samotná cesta k cieľu." 


Uveriť, že existuje objektívny zmysel života, je možné len pokiaľ so mnou absolvujete túto takmer 3500 slov dlhú cestu. Prečo je tak dlhá? Pretože ak sa chceme dopracovať k podstate zmyslu života, musíme si zrekapitulovať všetko, čo o tomto svete vieme.


Môj pohľad na svet formovali aj títo ľudia: Jiří Grygar  (Astronóm), Richard Dawkins (evolučný biológzoológ, etológ, ), Stephen Hawking (teoretický fyzik), Daniel Goleman  (autor,  behaviorálny psychológ,  vedecké skúmanie mozgovej činnosti), Richard Feynman  (Projekt Manhattanfyzik,  génius), Morgan Freeman (Through the Wormhole),  Frank Herbert (DUNE) a samozrejme, moji rodičia.
 

BLOK 2  (čo je to život)
Ak chceme nájsť odpoveď na otázku zmyslu života okolo nás (fauna, flóra, človek), bolo by asi dobré si  najprv zadefinovať, čo to ten život  vlastne je. 

Moja prvotná definícia "života" sa dá zhrnúť do jedného slova REPRODUKCiA.
Samozrejme nie všetko čo sa reprodukuje, množí či kopíruje, je živé napr.  oheň či hviezda.

  Pozrime sa bližšie na “život” hviezdy. Tak ako človek, tak sa aj hviezda zrodí, starne,  umiera a čo je pre nás (život) najdôležitejšie, sem tam sa reprodukuje. Pôrod  prebieha pomaličky, gravitačné pôsobenie atómov vodíka začne ostatné atómy vodíka postupne priťahovať. Po čase sa hmotnosť takéhoto objektu zvýši natoľko, že v ňom bez akéhokoľvek zásahu zvonka začne prebiehať jadrová syntéza. Hviezda sa  mení počas celého svojho života tým, že premieňa vodík na stále ťažšie prvky až po železo. Vtedy začne hviezda pomaly umierať...

foto NASA | click the video - Thermonuclear  Sun Art – in Ultra HDfoto NASA | click the video - Thermonuclear Sun Art – in Ultra HD (text a grafika Tom Trník)

Smrť hviezdy závisí od jej hmotnosti, buď sa zmení na červeného trpaslíka, pulzar či čiernu dieru, alebo exploduje a umožní vznik ťažších prvkov ako železo. Väčšinou explodujú len veľmi  hmotné hviezdy hviezdy  prvej generácie. Z ich "pôrodu" (popola)  vznikne  ďalšia generácia hviezd a planét. Napríklad naše SLNKO  a celá slnečná sústava vznikla z takejto hviezdy. Samozrejme, nie z každého veľkého vodíkového oblaku sa stane hviezda, ale aj taký Jupiter je možno život podporujúca (obrovská plynná) planéta, okolo ktorej krúžia jej vlastné  mesiace, na ktorých je možno život.

 Na druhej strane, nie všetko čo je evidentne živé sa reprodukuje, napríklad človek, ktorý nemôže mať deti, alebo človek celibátu verný by podľa tejto definície neboli živí ~ čo je samozrejme hlúposť, ale predstavte si, čo by ste našli na zemi o 100 rokov, ak by sme všetci boli celibátu verní?


BLOK 3  (definícia života)
Aká je teda definícia života? Podla mňa je to schopnosť organizmu  (akejkoľvek hmoty) vytvárať okolo seba trvalé podmienky pre trvalú reprodukciu a vzdorovať  entropii.  K tej prispievajú aj ľudia, ktorí vlastné deti (z akéhokoľvek dôvodu) nemajú. Prečo?

(text Wikipedia) AMT vs AH(text Wikipedia) AMT vs AH (grafická úprava Tom Trník)

Pretože humánnejšia a dúfam že aj životaschopnejšia je spolupráca (v prírode napr. včiel a rastlín), ako boj o holý život ~ vojny (v prírode napr. vlka a ovce).

Spolupráca vyžaduje plánovanie. Plánovanie umožňuje trvalé zachovanie a obnovovanie zdrojov potrebných pre život.  Spolupráca všetkých plodných, 
bezdetných, ale aj homosexuálov (napr. Alan Turing) a plánovanie pôrodnosti je jedinou cestou ako zachovať životnú úroveň, ktorá podporuje vedu, ktorá je jediná schopná predvídať a potom aj odvrátiť prírodné katastrofy, ktoré by zničili  všetok život na planéte

 

všetko o lámačovy kódov nájdeš tu


 v mojom dodatku: ALAN TURiNG, ale aj otec počítačov (edit  23.7.2019)

 

Fremenská filozofia ~ Kwisatz Haderach o životeFremenská filozofia ~ Kwisatz Haderach o živote (Frank Herbert ~ Duna (Arrakis)

BLOK 4  (ako vznikol život)
Ako vznikol život zatiaľ nevieme, sťažuje nám to fakt, že to bolo veľmi dávno, takže nevieme, aké presne boli vtedy prírodné podmienky a koľko času to trvalo  (nie je možné v laboratóriu simulovať sto rokov a už vôbec nie milión rokov), ale predpokladáme, že cca pred štyrmi miliardami rokov sa na našej zemi vytvorili podmienky, ktoré umožnili, aby sa niečo "neživé", ale reprodukujúcesa, zmenilo na niečo "skoroživé" čo sa začalo rozmnožovať.

ukážka neživého ale reprodukujúceho saukážka neživého ale reprodukujúceho sa (text a grafická úprava Tom Trník)

(ďalšie zaujímavé obrázky kryštálového papradia:  obrázok 2obrázok 3,  obrázok 4 obrázok 5)

Raz úspešne raz neúspešne.  Odhaduje sa, že  zdokladovateľný život na Zemi existuje  3,5 miliardy rokov, za tú dobu  vyhynulo viac ako  99%  všetkých druhov, ktoré kedy žili na Zemi. To je spolu nepredstaviteľné číslo, cca  1 000 000 000  druhov a zároveň dôkaz, že evolúcia je slepá, alebo pravá ruka BOHA nevie, čo robí ľavá.

Nie je podstatné, či to bolo vďaka obrovskému množstvu interakcií v nejakej mláke, či vďaka správne načasovanému blesku, alebo sa to stalo v hlbinách oceánov pri výronoch horúcich hydrotermálnych prameňov...

Click for the next pictures / Foto Wikipedia Click for the next pictures / Foto Wikipedia (grafická úprava Tom Trník)

Podstatné je to, či to bola NÁHODA, alebo zásah nejakej ENTiTY.  Ak to bola náhoda*, tak jediným zmyslom takto vzniknutého života je, podla mňa, reprodukcia. Asi sa zhodneme, že to 100% platí pre mikroorganizmy a na 99% pre celú faunu a flóru.
*A ak by to nebola náhoda, tak odpoveď na ZŽ nájdete v jednom z tisícov náboženstiev... 

Platí to však aj pre  inteligenciou  nadané  druhy?  (odkaz na top ten iQ zvierat 12)
(ukážka inteligencie u zvierat napr. vrany  (2,  3), chobotnice (23,  4),  slony, opice Bonobo,  veľryby (air rings), psy, mačky a ešte jeden zo súdnej siene:  Rozhodnutie argentínskeho súdu - orangutan Sandra má osobnosť)
A zvlášť pre Homo sapiens?

Skôr ako rozlúskneme túto otázku musíme zodpovedať najprv tie jednoduchšie:)
Pretože ZŽ sa možno dá zhrnúť jedným slovom, ale pokiaľ za ním neuvidíme ucelený obraz,

tak ho nepochopíme a potom ani neuveríme tejto neromantickej pravde.
 

BLOK 5 (prečo vznikol život)
Aj keď sme si povedali, že život mohol vzniknúť náhodne, tak to nemusí byť až taká neuveriteľná (nepravdepodobná) náhoda. Napríklad Slnko vzniklo vďaka tomu, že fyzikálne zákony to umožňujú. Chcem tým povedať, že vznik akejkoľvek hviezdy a planéty je dôsledkom fyzikálnych zákonov. Tie umožnili, aby sa z neživej kôpky prachu stala hviezda, ktorá je svojim spôsobom živá...


Prečo teda vznikol život?  Pretože mu to umožnili fyzikálne zákony.

Prečo mu to umožnili?
Odpoveď na túto otázku sa pokúsim nájsť vo svete fyziky. Povieme si niečo o vzniku vesmíru, hmoty a o fyzikálnych zákonoch. Bez pochopenia týchto mechanizmov nebudeme schopní objektívne zodpovedať otázku ZŽ.


BLOK 6 (fyzikálne zákony / ako a prečo vznikli práve takéto?)
Tak, ak sa až sem dočítal nejaký TEiSTA, tak sa dočkal. Fyzikálne zákony sú veľmi špecificky nastavené, niekto by až povedal životu šité na mieru. Ak by sme vedeli, že toto je jediný vesmír, tak by veriaci mohol v pokoji so svojou ENTiTOU oslavovať.

(Click for the next picture) EVOLUCiA vs BOH(Click for the next picture) EVOLUCiA vs BOH (text a grafická úprava Tom Trník)

Dnešná predstava vzniku vesmíru (the BiG BANG theory) predpokladá, že je možno nekonečno vesmírov, ktoré vznikajú z kvantovej ničoty. Predstavu vzniku  vesmíru z ničoho si môžme priblížiť na tomto "družstevnom" príklade:)
 

Predstavte si, že na veľkom dvore niekto vykope veľkú jamu. Spolu s touto veľkou jamou nám vznikne aj veľká kopa hliny. Inak povedané: Spolu s touto kopou hliny vznikla aj záporná kopa hliny. Doslova náš VESMíR možno vznikol tak, že sa vytvoril aj  "NEVESMíR", a tým sa zachoval zákon  zachovania energie.
 

Ja viem, zvláštna predstava, ale o nič divnejšia, ako že z ničoho-nič vznikla, alebo, v ideálnom prípade, tu bola odjakživa  DOKONALÁ ENTiTA, ktorá vytvorila náš vesmír.


Táto interpretácia vzniku a zániku vesmíru, umožňuje existenciu nekonečného množstva vesmírov s rôznymi fyzikálnymi zákonmi. To umožňilo vznik raz aj takého, kde budú fyzikálne zákony prívetivé  pre vznik života takého, ako ho dnes poznáme - kde práve žijeme.

~ Leto II. Atreides said  ~ z románu ~ Frank Herbert ~ Duna  ~ ~ Leto II. Atreides said ~ z románu ~ Frank Herbert ~ Duna ~ (link na esej o červoch na Dune:)

Tak ako život nevznikne na každej planéte, tak pravdepodobne ani veľa vesmírov nemá vždy to, čo potrebujeme k vzniku života. Neparadoxne v takomto životu neprajúcom vesmíre si nič nemôže položiť otázku: "Aký má tento  životu neprajný vesmír zmysel?"  

interpretácia Gravitácie od Tom Trnikinterpretácia Gravitácie od Tom Trnik

Preto si myslím, že vznik života nie je náhoda, ale skôr nevyhnutnou súčasťou týchto fyzikálnych zákonov - tohto konkrétneho vesmíru. Preto si myslím, že život je roztrúsený po celom našom vesmíreEšte možno raz budeme radi, že hviezdy sú tak  ďaleko.
 

 

Na ceste za nájdením objektívneho ZŽ sme si v predchádzajúcich blokoch letmo priblížili prečo je vesmír taký, aký je ~ hovorí sa tomu  Antropický princíp, a zároveň predpokladáme, že život mohol vzniknúť sám od seba, čiže náhodne. Teraz si v skratke povieme, ako funguje  evolúcia, pretože to nám umožní pochopiť, ako vznikol inteligentný život, a ako, a hlavne prečo, vznikla otázka ZŽ.


BLOK 7  (reprodukcia dokonale nedokonalá:)
Z  evolúcie vyplýva (aspoň pre mňa), že na to aby život na zemi mohol vzniknúť a hlavne pokračovať, musel do svojej (ne)dokonalej  kópie dať niečo, čo tejto kópii umožnilo znova sa nedokonalo kopírovať  (rozmnožiť). To niečo jednoducho  preniklo do tohto chemického procesu z vonku (o RNA či DNA sa ešte tejto chemickej mláke ani nesnívalo:). 

(Click for the next picture) foto Wikipedia (Click for the next picture) foto Wikipedia (text a graficka úprava Tom Trník)

(ďalšie neopakovateľné tvary snehových vločiek: obrázok 1 a  obrázok 2)

Zo začiatku to bola  takmer dokonala kópia, neskôr sa presadili len kópie (druhy), kde to bola cielene nedokonalá kópia umožňujúca proces progresu, ktorému sme dali meno Evolúcia.

Neskôr vzniklo (systémom pokus/omyl) množstvo stratégií ako prežiť a rozmnožiť sa. Možností ako to dosiahnuť je mnoho. Od kliešťa ktorý za život nakladie tisíce vajíčok (o ktoré sa už nestará), až po človeka, ktorý má v  SR počas života v priemere 1,34 dieťaťa (o ktoré sa potom musí postarať). Lov, parazitizmus či symbióza (pri obstarávaní potravy) a kvantita i kvalita (pri reprodukcii) - tieto prejavy vidíme stále aj po 3,5 miliardách rokov trvajúcom vývoji.


BLOK 8 (veriaci  77% vs 23% ateisti)
Súčasná
  (21.9.2015) svetová populácia "je" (bola) 7 368 804 444  ľudí, z toho asi 23% (±7)  ľudí z celého sveta sa so mnou (možno) zhodne na tom, že objektívny ZŽ všetkého živého bude reprodukcia. Lenže  77% (±7)  populácie (patrí do nejakej náboženskej skupiny)  našlo ZŽ  aj vo viere.

"Myslím, teda mám zmysel." Leto II. Atreides "Myslím, teda mám zmysel." Leto II. Atreides (Frank Herbert ~ Duna, grafika Tom Trník)

Osem ľudí z desiatich nebude súhlasiť s touto mojou esejou o ZŽ, a to je viac ako dosť, aby som sa poriadne zamyslel, či môj pohľad na svet je ten správny.

Aby sme pochopili prečo  77% (±7majú tento primárny zmysel života (reprodukciu) oblečený do  krásneho plášťa náboženstva, musíme si povedať niečo o tom ako vznikol inteligentný život, sebauvedomenie a pojem večnej duše...ale to až v druhej a poslednej časti.

 

 

V tomto krátkom (12 min.) videu od  Stephena Hawkinga, nájdete jeho vysvetlenie ZŽ.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

AUTORSKÁ STRANA PETRA ŠABATU

Trump opustil Biely dom. A zjavil sa v Prahe

Vladimír Dzurilla dostane v Česku štátne vyznamenanie. Za očkovanie, ktoré zlyhalo.

Minúta po minúte: Stále nie je jasné, či sa od pondelka otvoria školy

Na Slovensku sa skončilo celoplošné testovanie.

VšZP nechce dôchodkyni preplatiť liek, bez ktorého by už bola polroka mŕtva

Dôchodkyňa a jej deti už za liek zaplatili desaťtisíce eur.


Už ste čítali?